บริษัทตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

สำหรับเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข

ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการค้าปลีก และการค้าส่งให้กับบริษัทที่ให้บริการรับกำจัดแมลง (PCO) และลูกค้าทั่วไป

บริษัท แฟ็คเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อ ปี พ.ศ. 2554
เป็นธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นทางการจาก บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขบ้านเรือน ร้านอาหาร โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) , และจากกรมปศุสัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกัน และกำจัดปลวก, ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ตัวเรือด และผลิตภัณฑ์กำจัดหนู เป็นต้น