ราคูมิน ผง

  • สูตรประหยัด : เพียงนำมาผสมกับเหยื่อที่หนูชอบ ( 100 กรัม ผสมได้เหยื่อพิษ 20 กิโลกรัม )
  • เหมาะกับฟาร์มปศุสัตว์ สวนพืชผล ไร่นา ตลอดจนโกดักเก็บสินค้า
  • ขนาดบรรจุกล่องละ 1 กิโลกรัม

Description

คุณสมบัติ

  • สูตรประหยัด : เพียงนำมาผสมกับเหยื่อที่หนูชอบ ( 100 กรัม ผสมได้เหยื่อพิษ 20 กิโลกรัม )
  • เหมาะกับฟาร์มปศุสัตว์ สวนพืชผล ไร่นา ตลอดจนโกดักเก็บสินค้า
  • ขนาดบรรจุกล่องละ 1 กิโลกรัม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ราคูมิน ผง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *