เดลตาไซด์

  • สารเคมีเข้มข้นสูตรต้นตำหรับ
  • ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควัน
  • ใช้กำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรค
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เลือกใช้
  • บรรจุขวดละ 1 ลิตร

Description

คุณสมบัติ

  • สารเคมีเข้มข้นสูตรต้นตำหรับ
  • ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควัน
  • ใช้กำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรค
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เลือกใช้
  • บรรจุขวดละ 1 ลิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เดลตาไซด์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *